درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

فرزانه دانشور

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی
  • سابقه تدریس زبان انگلیسی بمدت 5 سال
  • تدریس بمدت 2 سال در موسسه آواتاک ارومیه
  • تدریس بمدت 2 سال در جهاددانشگاهی کرمانشاه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط فرزانه دانشور

مکالمه زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

تدریس بمدت 2 سال در موسسه آواتاک ارومیه

تدریس بمدت 1 سال در جهاددانشگاهی آذربایجان غربی

تدریس بمدت 2 سال در جهاددانشگاهی کرمانشاه

تدریس بمدت 1 سال در سفیر گفتمان کرمانشاه

سابقه تدریس زبان انگلیسی بمدت 5 سال

ویدیو وجود ندارد!