این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محمود کورکی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی
  • سابقه 3 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی
  • سابقه 2 سال تدریس در آموزشگاه فنی و حرفه ای
  • برگزیده جوایز دانش آموختگان برتر بنیاد ملی نخبگان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمود کورکی

ریاضی عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ریاضی عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

معادلات دیفرانسیل دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

محاسبات عددی دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

کنترل کیفیت آماری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

تحقیق در عملیات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

اقتصاد مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

تحقیق در عملیات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

کنترل کیفیت آماری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

تیوری احتمالات و کاربرد آن

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

تحقیق در عملیات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

اقتصاد مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مهندسی فاکتورهای انسانی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ایمنی و بهداشت صنعتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مدیریت کیفیت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

اقتصاد مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

تئوری تصمیم گیری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

اقتصاد مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

تدریس خصوصی ریاضی از دبستان تا دکتری

سابقه 3 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی

سابقه 2 سال تدریس در آموزشگاه فنی و حرفه ای

ویدیو وجود ندارد!