درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
حمید قربانعلی بیگی

حمید قربانعلی بیگی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی شهرری
  • 3 سال تدریس دروس حسابداری به صورت خصوصی
  • تدریس در هنرستان دولتی هفتم تیر رشته حسابداری
  • عضو باشگاه پژوهشگران علم جوان و دبیر انجمن علمی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در هنرستان دولتی هفتم تیر رشته حسابداری

3 سال تدریس دروس حسابداری به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!