این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

نرگس معینی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تهران
  • رتبه 22 کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق
  • سابقه تدریس خصوصی دروس دانشگاهی
  • آشنایی کامل با روش تدریس نرم افزارهای انتخابی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط نرگس معینی

مدارهای الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

کنترل مدرن

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

الکترونیک صنعتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مدارهای الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مدارهای الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی دروس دانشگاهی

آشنایی کامل با روش تدریس نرم افزارهای انتخابی

ویدیو وجود ندارد!