این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

پویا رضائیه

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات(IT) از دانشگاه تهران
  • سابقه تدریس خصوصی
  • آشنا به مفاهیم روز فیزیک و تدریس قابل فهم

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط پویا رضائیه

فیزیک دهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

فیزیک یازدهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

فیزیک دهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

فیزیک یازدهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی

آشنا به مفاهیم روز فیزیک و تدریس قابل فهم

ویدیو وجود ندارد!