درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
رضا امینی

رضا امینی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد علمی-کاربردی مهندسی مخابرات از دانشگاه فردوسی مشهد
  • 1 سال تدریس در دانشگاه - حل تمرین
  • سابقه تدریس ریاضی و فیزیک متوسطه خصوصی در مشهد
  • جزو دانشجویان 10 درصد برتر دوره کارشناسی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

1 سال تدریس در دانشگاه - حل تمرین

سابقه تدریس ریاضی و فیزیک متوسطه خصوصی در مشهد

ویدیو وجود ندارد!