درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

جواد جوهریان

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه گیلان
  • تدریس خصوصی در تهران تمامی دروس ریاضیات تمامی مقاطع تحصیلی
  • تدریس دروس دانشگاهی دانشگاههای پیام نور و غیرانتفاعی
  • قبولی در آزمون المپیاد ریاضی با وجود سن کمتر از سنین مجاز

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط جواد جوهریان

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

ریاضی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

استعداد تحلیلی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

ریاضی نهم به دهم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

ریاضی نهم به دهم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

تدریس خصوصی در تهران تمامی دروس ریاضیات تمامی مقاطع تحصیلی

تدریس دروس دانشگاهی دانشگاههای پیام نور و غیرانتفاعی

ویدیو وجود ندارد!