هانیه اسلامی

هانیه اسلامی

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس حضوری - تهران

استاد جدید

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه اصفهان

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه خوارزمی تهران

سابقه تدریس به صورت خصوصی

تدریس نقد ادبی و نویسندگی خلاق برای دانشجویان در دانشگاه خوارزمی

درباره استاد

همیشه زیاد خوندن جوابگو نیست گاهی باید چندبخش را با دقت و تمرکز یاد گرفت و با آن ارتباط برقرار کرد. من به شما ارتباط برقرار کردن با درس را یاد میدهم. راهی را که کتاب های کمک آموزشی در اختیار شما میگذارند میانبر برای رسیدن به مقصد است. بد نیست اما اگر این میانبر را خودتان ایجاد کنید هیچ وقت فراموشتان نمیشود. در نهایت اینکه هیچ وقت همه چیز درس نیست.

تدریس نقد ادبی و نویسندگی خلاق برای دانشجویان در دانشگاه خوارزمی

تدریس درس عروض و قافیه برای دانشجویان

سابقه تدریس به صورت خصوصی

تلفن پشتیبانی
021-91005343