این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مصطفی برغندان

مصطفی برغندان

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه زنجان
  • کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  • افتخار تحصیلی: دانشجوی برتر علمی- آموزشی مجتمع آموزشی هوافضا در بین همه گرایش ها
  • افتخار تحصیلی: برگزیده جهت دوره فرصت مطالعاتی فرانسه در سال 2020

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در دانشگاه سراسری زنجان به مدت 7 سال

تدریس در دانشگاه فنی و حرفه ای زنجان به مدت 5 سال

تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان

ویدیو وجود ندارد!