درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محمد کریمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
  • کاردانی کاردانی کامپوتر (نرم‌افزار) از دانشگاه آزاد اسلامی میبد
  • سابقه 5 سال تدریس به صورت خصوصی
  • سابقه 2 سال تدریس در آموزشگاه فرزانگان یزد

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمد کریمی

مهارتهای هفت گانه رایانه ICDL

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

اینترنت Internet

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ویندوز Microsoft Windows

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

کامپیوتر به کودکان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

سابقه 2 سال تدریس در آموزشگاه فرزانگان یزد

سابقه 5 سال تدریس به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!