مازیار سعیدی مهرورز

مازیار سعیدی مهرورز

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

استاد جدید

کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

سابقه 10 سال تدریس حرفه ای در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

تدریس به دانشجویان مقاطع اردانی و کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

درباره استاد

متد تدریس بر اساس فهم و تجزیه و تحلیل اولیه و پایه ای مفهومی مطالب مهم و یادگیری آسان با تکنیک های نوین و سریع برای دستیابی به حل کامل و نهایی مسایل و تاکید به حل و آنالیز دقیق سوالهای پرکاربرد در آزمون ها

تدریس به دانشجویان مقاطع اردانی و کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

سابقه 10 سال تدریس حرفه ای در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

تلفن پشتیبانی
021-91005343