معصومه نگینی فرد

معصومه نگینی فرد

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

استاد جدید

کارشناسی ارشد جغرافیا از دانشگاه پیام نور بیرجند

سابقه بیش از 30 سال تدریس رسمی آموزش و پرورش

سابقه تدریس در مدارس تیزهوشان

سابقه تدریس در دانشگاه فرهنگیان

درباره استاد

بازنشسته آموزش و پرورش -سابقه تدریس در مدارس تیز هوشان - تدریس در دانشگاه فرهنگیان دارای پایان نامه و مقاله

سابقه بیش از 30 سال تدریس رسمی آموزش و پرورش

سابقه تدریس در مدارس تیزهوشان

سابقه تدریس در دانشگاه فرهنگیان

تلفن پشتیبانی
021-91005343