این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

هاجر صفایی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی علوم اجتماعی از دانشگاه پیام نور سمیرم
  • تدریس به مدت 8 سال در نهضت سواداموزی
  • تدریس ابتدایی بصورت خصوصی و در مدارس

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط هاجر صفایی

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

علوم تجربی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

نگارش فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

علوم تجربی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

نگارش فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

تدریس در مراکز پیش دبستانی9سال و 2 سال در مقطع ابتدایی

تدریس به مدت 8 سال در نهضت سواداموزی

تدریس ابتدایی بصورت خصوصی و در مدارس

ویدیو وجود ندارد!