این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مرتضی انصاری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دانشجوی دکترا زیست شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه دامغان
  • سابقه 7 سال تدریس خصوصی
  • مقاله در گنگره بین المللی رویان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مرتضی انصاری

علوم تجربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

علوم تجربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

علوم تجربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

علوم تجربی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

علوم تجربی نهم به دهم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

علوم تجربی نهم به دهم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

سابقه 7 سال تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!