این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

توکل محمودی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تبریز
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه زنجان
  • تجربه تدریس بمدت 15 سال در دانشگاه
  • تدریس در مدارس نمونه غیردولتی تبریز
  • تدریس در آموزشگاه های برتر کنکور تبریز

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط توکل محمودی

فارسی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

نگارش هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

فارسی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

نگارش هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

فارسی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

نگارش نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

زبان و ادبیات فارسی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

زبان و ادبیات فارسی نهم به دهم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

زبان و ادبیات فارسی نهم به دهم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

تدریس در آموزشگاه های برتر کنکور تبریز

تدریس در مدارس نمونه غیردولتی تبریز

تجربه تدریس بمدت 15 سال در دانشگاه

قبولی دانش آموزان در رشته های پزشکی و داروسازی

ویدیو وجود ندارد!