درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

سعید چراغی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب از دانشگاه علامه طباطبایی
  • سابقه 26 سال تدریس رسمی آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سعید چراغی

عربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

270,000 تومان

عربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

270,000 تومان

عربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

270,000 تومان

سابقه 26 سال تدریس رسمی آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!