درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

هامان عضدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
1 جلسه موفق
دکترا ریاضی از دانشگاه گیلان
  • سابقه تدریس در دانشگاه به مدت 7 سال
  • سابقه استاد مشاور دکتری و داوری مقالات در رشته تخصصی
  • رتبه برتر در دانشکده و معدل کتبی 18.88 دکترا

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط هامان عضدی

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

ریاضی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

استعداد تحلیلی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

ریاضی نهم به دهم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

ریاضی نهم به دهم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

سابقه تدریس دروس ریاضی در دانشگاه ها

سابقه تدریس خصوصی دروس دانشگاهی

معلم شاغل در آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!