فرهاد ابوالقاسمی

فرهاد ابوالقاسمی

استاد تایید شده

5 از 5

(مشاهده 1 نظر)

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - تهران

2 جلسه موفق

کارشناسی ارشد اقتصاد حمل و نقل از موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی

تدریس ریاضی و هندسه به مدت 24 سال بصورت خصوصی

تدریس به مدت 4 سال در دبیرستان های غیرانتفاعی حنان، فرجاد، اندیشه فایق

تالیف کتب آموزشی با اندیشه سازان، مبتکران، فار، خیلی سبز

درباره استاد

روش اصلی تدریس مبتنی بر کتاب درسی است. اولویت اول فراگیری مثالها و تمرین های کتاب درسی است. در مرحله بعد باتوجه به نیاز دانش آموز از کتب خودم یا کمک آموزشی معتبر استفاده می کنم. دانش آموز نیاز به تهیه کتاب کمک آموزشی نخواهد داشت. تمرینات هر جلسه توسط کامپیوتر و پرینتر، چاپ شده و دراختیا دانش آموز قرار خواهد گرفت

تدریس به مدت 4 سال در دبیرستان های غیرانتفاعی حنان، فرجاد، اندیشه فایق

تالیف کتب آموزشی با اندیشه سازان، مبتکران، فار، خیلی سبز

تدریس ریاضی و هندسه به مدت 24 سال بصورت خصوصی

تلفن پشتیبانی
021-91005343