این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

بهزاد زرین زاده

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه خوارزمی تهران
  • دبیر رسمی اموزش و پرورش به مدت 3 سال
  • تدریس در مدرسه غیر انتفاعی از سال 94
  • سابقه تدریس خصوصی به مدت 7 سال

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط بهزاد زرین زاده

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

205,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

205,000 تومان

ریاضی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

205,000 تومان

تدریس در دانشگاه

تدریس در مدرسه غیر انتفاعی از سال 94

دبیر رسمی اموزش و پرورش به مدت 3 سال

سابقه تدریس خصوصی به مدت 7 سال

ویدیو وجود ندارد!