این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

حمیدرضا قصبهء

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی) از دانشکده علوم پزشکی سبزوار
  • تدریس بمدت 3 سال خصوصی در تهران و مشهد
  • سابقه تدریس ریاضی به بیش از 100 نفر
  • سابقه تدریس و تسلط بر ریاضی متوسطه اول

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط حمیدرضا قصبهء

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

تدریس بمدت 3 سال خصوصی در تهران و مشهد

سابقه تدریس ریاضی به بیش از 100 نفر

سابقه تدریس و تسلط بر ریاضی متوسطه اول

ویدیو وجود ندارد!