درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

حمیده عظیمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
معلم رسمی آموزش و پرورش و تجربه ی تدریس در مدارس به مدت 13 سال
  • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه شهید چمران اهواز
  • تدریس در مدارس حضرت زینب، فاطمه زهرا، بوستان و سپیده کاشانی
  • کمک استاد دانشگاه به مدت یک سال و نیم

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط حمیده عظیمی

انگلیسی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

انگلیسی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

انگلیسی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

معلم رسمی آموزش و پرورش با 13 سال سابقه

تدریس در مدارس حضرت زینب 3 سال

کمک استاد دانشگاه به مدت یک سال و نیم

تدریس در مدارس فاطمه زهرا و بوستان و سپیده کاشانی

ویدیو وجود ندارد!