مجید ربیعی

مجید ربیعی

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - تهران

استاد جدید

کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

سابقه تدریس خصوصی

سابقه تدریس در مدارس غیرانتفاعی

آشنا به مفاهیم روز ریاضی

درباره استاد

آموزش در مدارس غیر انتفاعی

سابقه تدریس خصوصی

آشنا به مفاهیم روز ریاضی

سابقه تدریس در مدارس غیرانتفاعی

تلفن پشتیبانی
021-91005343