درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

امیرحسین محمودزاده

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دانشجوی کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  • سابقه 6 سال تدریس در مدرسه علوی و پیام غدیر و موسسه علوی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط امیرحسین محمودزاده

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

سابقه 6 سال تدریس در مدرسه علوی و پیام غدیر و موسسه علوی

ویدیو وجود ندارد!