مجتبی امیرخانلو

مجتبی امیرخانلو

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - تهران

استاد جدید

دکترا حکمت اسلامی و فلسفه از دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد حکمت اسلامی و فلسفه از دانشگاه تربیت مدرس

سابقه 10 سال تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی

سابقه تدریس خصوصی فلسفه و منطق

درباره استاد

متد تدریس من، تدریس با حل تمرین است. من کتابهای زیر را تدریس کرده ام: مبانی منطق جدید، لطف اله نبوی، انتشارات سمت. درآمدی به منطق جدید، ضیا موحد، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. مبانی منطق و روش شناسی، لطف اله نبوی، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. منطق صوری، محمد خوانساری، انتشارات آگاه. منطق، علامه مظفر، انتشارات دارالعلم.

سابقه تدریس خصوصی فلسفه و منطق

سابقه 10 سال تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی

تلفن پشتیبانی
021-91005343