این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

زهره خرمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه یزد
  • سابقه 17 سال تدریس خصوصی
  • سابقه تدریس در آموزشگاه ها

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط زهره خرمی

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

سابقه 17 سال تدریس خصوصی

سابقه تدریس در آموزشگاه ها

ویدیو وجود ندارد!