این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

منا زوار علی اکبری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی مترجمی زبان آلمانی از دانشگاه اصفهان
  • تدریس خصوصی آلمانی و قبولی زبان آموزان در ازمون گوته
  • سابقه تدریس خصوصی آلمانی به بیش از 10 نفر

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط منا زوار علی اکبری

زبان آلمانی عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مکالمه زبان آلمانی (مهاجرت)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

آزمون های گوته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

تدریس خصوصی آلمانی و قبولی زبان آموزان در ازمون گوته

سابقه تدریس خصوصی آلمانی به بیش از 10 نفر

ویدیو وجود ندارد!