این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

عرفان آتش دهقان

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - شیراز
کارشناسی ارشد زیست‌شناسی از دانشگاه شیراز
  • سابقه 2 سال تدریس به صورت خصوصی
  • استاد آزمایشگاه گیاه شناسی دانشگاه شیراز
  • دبیر تشکل علوم گیاهی انجمن زیست شناسی دانشگاه شیراز

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط عرفان آتش دهقان

زیست دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

زیست شناسی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

زیست شناسی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

180,000 تومان

استاد آزمایشگاه گیاه شناسی دانشگاه شیراز

سابقه 2 سال تدریس به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!