گوران عبدی

گوران عبدی

استاد تایید شده

5 از 5

(مشاهده 2 نظر)

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - تهران

9 جلسه موفق

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

تدریس بمدت 15 سال درآموزشگاههای مختلف

دو سال تدریس در آموزش و پرورش استان تهران

دبیر رسمی آموزش و پرورش

درباره استاد

زبان انگلیسی کلیه سطوح

تدریس بمدت 15 سال درآموزشگاههای مختلف

دو سال تدریس در آموزش و پرورش استان تهران

دبیر رسمی آموزش و پرورش

تلفن پشتیبانی
021-91005343