درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

سعید صفریان

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
50 جلسه موفق
دکترا مهندسی برق از دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه علم و صنعت ایران
  • بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • سابقه 6 سال تدریس به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سعید صفریان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

الکترومغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

الکترومغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

الکترومغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مخابرات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مدارهای مخابراتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

فیلتر و سنتز

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

سیگنال ها و سیستم ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

سیستم های کنترل خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

پردازش سیگنال های دیجیتال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مخابرات دیجیتال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

تجزیه و تحلیل سیستم ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

تجزیه و تحلیل سیستم ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

سابقه 6 سال تدریس به صورت خصوصی

دیدگاه دانش آموزان درباره سعید صفریان

5 از 5 1 نفر امتیاز داده اند.

5
5
0
5

سارا مردانی

7 ماه پیش

به عنوان جلسه اول همه چیز خوب بود

پردازش سیگنال های دیجیتال

ویدیو وجود ندارد!