محمد احمدزاده

محمد احمدزاده

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس حضوری - اهواز

استاد جدید

کارشناسی فیزیک از دانشگاه سیستان و بلوچستان

کارشناسی ارشد جغرافیا از دانشگاه فردوسی مشهد

دبیر رسمی آموزش و پرورش به مدت 21 سال

سابقه تدریس خصوصی بیش از 20 سال

درباره استاد

تدریس به صورت مفهومی و بیان مطالب به روش ساده

دبیر رسمی آموزش و پرورش به مدت 21 سال

سابقه تدریس خصوصی بیش از 20 سال

آشنا به کل مفاهیم روز تدریس فیزیک

تلفن پشتیبانی
021-91005343