سارا همت

سارا همت

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

استاد جدید

دکترا ریاضی از دانشگاه اصفهان

تدریس در دانشگاه دولتی اصفهان به مدت 3 سال

سابقه تدریس خصوصی

همکاری در کانون فرهنگی آموزش

درباره استاد

با یادگیری درس ریاضی بطور مفهومی و عمیق میتوان با این درس ارتباط مستقیمی برقرار کرد... این روشی است که اینجانب در طی سالها یادگیری ریاضی به کار گرفتم... با من ریاضیات را مفهومی و آسان فرا بگیرید.

تدریس در دانشگاه دولتی اصفهان به مدت 3 سال

یک سال تدریس در مدرسه غیر انتفاعی برتر

همکاری در کانون فرهنگی آموزش

سابقه تدریس خصوصی

تلفن پشتیبانی
021-91005343