درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

ابوالفضل کریم زاده

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - مشهد
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش به مدت 29 سال
  • سابقه تدریس خصوصی بیش از 30 سال
  • آشنا به تمام روش های تدریس تخصصی زبان انگلیسی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط ابوالفضل کریم زاده

جی آر ای (GRE)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

400,000 تومان

مکالمه زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

325,000 تومان

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

325,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

325,000 تومان

آزمون PTE

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

400,000 تومان

آزمون MSRT

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

400,000 تومان

آزمون MCHE

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

400,000 تومان

آزمون TOLIMO

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

400,000 تومان

دبیر رسمی آموزش و پرورش به مدت 29 سال

سابقه تدریس خصوصی بیش از 30 سال

آشنا به تمام روش های تدریس تخصصی زبان انگلیسی

ویدیو وجود ندارد!