درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محمد جواد خوش گفتار

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه تربیت مدرس
  • سابقه 10 سال تدریس در دانشگاه و خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمد جواد خوش گفتار

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

ریاضی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

استعداد تحلیلی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

ریاضی نهم به دهم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

ریاضی نهم به دهم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

165,000 تومان

سابقه 10 سال تدریس در دانشگاه و خصوصی

ویدیو وجود ندارد!