محمد حسین شیرازی

محمد حسین شیرازی

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - تهران

3 جلسه موفق

کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه کاشان

سابقه 10 سال تدریس در مدارس غیرانتفاعی منطقه 1

سابقه تدریس در مدرسه علوی تهران

رتبه اول معدل مهندسی کامپیوتر دانشکاه ازاد تهران مرکزی ورودی 98

درباره استاد

متد و روش برای تدریس بدین گونه میباشد که در ابتدا درس به صورت کامل تشریح شده و نکات ریز در هر مبحث به صورت مفصل و کامل بیان میشود و در ادامه با تاکید بر روی فهم هر چه بیشتر مبانی مبحث مثال های گوناگون حل شده و مدل های متفاوت نگرش به مسئله بحث میشود . در انتها با یک کوییز کوچک شفاهی و یا کتبی میزان دقت و فهم مبحث اندازه گیری شده و در صورتی که مشکل یا معضلی در فهم مطلب باشد، مطالب به صورت دوباره و موضوعی و مفهومی دوباره تکرار خواهد شد تا فهم کامل و عمیق دست یابد.

سابقه 10 سال تدریس در مدارس غیرانتفاعی منطقه 1

سابقه تدریس در مدرسه علوی تهران

تلفن پشتیبانی
021-91005343