درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محجوبه زنگنه قشلاقی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری -
24 جلسه موفق
دانشجوی دکترا روانشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی
  • افتخار تحصیلی: دانشجوی ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا
  • بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محجوبه زنگنه قشلاقی

ریاضی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

تدریس به دانش اموزان با ضریب هوشی پایین

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!