درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مریم اسمعیلی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه آزاد اسلامی
  • سابقه تدریس خصوصی بمدت 1 سال
  • تدریس خصوصی زیست شناسی در منزل
  • افتخار تحصیلی: معدل 19/91 در مقطع کارشناسی ارشد

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مریم اسمعیلی

زیست دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

زیست شناسی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

زیست شناسی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

105,000 تومان

تدریس خصوصی زیست شناسی در منزل

سابقه تدریس خصوصی بمدت 1 سال

ویدیو وجود ندارد!