درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مریم بیگی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - کرج
کارشناسی آموزش ابتدایی و روانشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی کرج
  • سابقه 30 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • کمک به رفع اختلال یادگیری در پایه اول و تدریس با وسایل به کمک خود دانش آموز

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مریم بیگی

ریاضی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000 تومان

علوم تجربی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000 تومان

فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000 تومان

نگارش فارسی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000 تومان

سابقه 30 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!