درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محمد امین دباغیان

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مهندسی معماری از دانشگاه کوثر بجنورد
  • لوح تقدیر بابت فعالیت شایسته آموزشی از طرف فرمانداری دماوند 1400
  • لوح تقدیر بابت فعالیت شایسته آموزشی از طرف اداره آموزش و پرورش منطقه 1400
  • لوح تقدیر بابت فعالیت شایسته تربیتی از طرف اداره آموزش و پرورش منطقه 1399

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمد امین دباغیان

نرم‌افزار اتوکد Autocad

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

لوح تقدیر بابت فعالیت شایسته آموزشی از طرف فرمانداری دماوند 1400

لوح تقدیر بابت فعالیت شایسته آموزشی از طرف اداره آموزش و پرورش منطقه 1400

لوح تقدیر بابت فعالیت شایسته تربیتی از طرف اداره آموزش و پرورش منطقه 1399

لوح تقدیر بابت فعالیت شایسته آموزشی مجازی از طرف دبیرستان ماندگار فرهیختگان ابن سینا 1399

لوح تقدیر بابت فعالیت شایسته آموزشی از طرف دبیرستان ماندگار فرهیختگات ابن سینای رودهن

ویدیو وجود ندارد!