این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

علیرضا هاشملو

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  • سابقه تدریس در دانشگاه های علمی کاربردی و فنی حرفه ای استان البرز به مدت 10 سال
  • استاد نمونه در دانشگاه علمی کاربردی خانه کلرگر کرج در سال 1389
  • سابقه تدریس خصوصی دروس دانشگاهی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط علیرضا هاشملو

خواص فیزیکی مواد 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

انجماد فلزات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

شیمی فیزیک مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ترمودینامیک مواد 1

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

خواص مکانیکی مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

بلور شناسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

عملیات حرارتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

کنترل فرآیندها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

اقتصاد و مدیریت صنعتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

متالوژی جوشکاری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

متالوژی پودر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

روش های اندازه گیری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آلیاژهای غیرآهنی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مواد پیشرفته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

زبان تخصصی مهندسی مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

کنترل کیفی مواد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

استخراج فلزات 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

اصول متالوگرافی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

کنترل فرآیندها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

سابقه تدریس در دانشگاه های علمی کاربردی و فنی حرفه ای استان البرز به مدت 10 سال

سابقه تدریس خصوصی دروس دانشگاهی

ویدیو وجود ندارد!