این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

خدیجه اسکندرفیلابی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - کرج
کارشناسی فیزیک از دانشگاه پیام نور
  • سابقه تدریس خصوصی بمدت 8 سال
  • قبولی دانش اموزانم در دانشگاههای معتبر
  • قبولی دانش اموزانم در مدارس نمونه دولتی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط خدیجه اسکندرفیلابی

فیزیک دهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

فیزیک یازدهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

فیزیک دهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

فیزیک یازدهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

قبولی دانش اموزانم در مدارس نمونه دولتی

دارای 8سال سابقه تدریس خصوصی

قبولی دانش اموزانم در دانشگاههای معتبر

ویدیو وجود ندارد!