درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
عاطفه کاظمی

عاطفه کاظمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی اصفهان
  • تدریس خصوصی ریاضی متوسطه اول

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس خصوصی ریاضی متوسطه اول

ویدیو وجود ندارد!