این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

فاطمه بادرستانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی علوم کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی اراک
  • سابقه 5 سال تدریس به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط فاطمه بادرستانی

نرم‌افزار وُرد (Microsoft Word)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

نرم‌افزار اِکسل (Microsoft Excel)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

نرم‌افزار پاورپوینت (Microsoft PowerPoint)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

نرم‌افزار اَکسس (Microsoft Access)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

نرم‌افزار آوت‌لوک (Microsoft Outlook)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

نرم‌افزار پابلیشر (Microsoft Publisher)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

نرم‌افزار ویزیو (Microsoft Visio)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

100,000 تومان

سابقه 5 سال تدریس به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!