درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

پیروز نوروزی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه پیام نور
  • تدریس به مدت 5 سال در مدرسه غیرانتفاعی
  • سابقه ی تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط پیروز نوروزی

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

تدریس به مدت 5 سال در مدرسه غیرانتفاعی

سابقه ی تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!