پیروز نوروزی

پیروز نوروزی

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - تهران

استاد جدید

کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه پیام نور

تدریس به مدت 5 سال در مدرسه غیرانتفاعی

سابقه ی تدریس خصوصی

درباره استاد

با سلام بنده عاشق ریاضی هستم و بودم و بیشتر به عنوان یک بخشی از زندگی به آن نگاه کردم نه یک درس و چیزی که شاگرد رو ترغیب به یادگیری می کند قدرت بیان و استفاده از شیوه های نوین در حد درک شاگرد هست نه روشهای جدید و مورد تایید عوام درس معلم گر بود زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را

تدریس به مدت 5 سال در مدرسه غیرانتفاعی

سابقه ی تدریس خصوصی

تلفن پشتیبانی
021-91005343