این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

حمیدرضا جعفریان

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه قم
  • کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه قم
  • سابقه 3 سال تدریس به دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی و غیرانتفاعی
  • تدریس خصوصی در مقاطع متوسطه اول ودوم

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط حمیدرضا جعفریان

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

140,000 تومان

سابقه 3 سال تدریس به دانش آموزان دبیرستان نمونه دولتی و غیرانتفاعی

تدریس خصوصی در مقاطع متوسطه اول ودوم

ویدیو وجود ندارد!