درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مصطفی کرمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اهواز
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات از دانشگاه صنعتی اصفهان
  • سابقه تدریس علوم و زیست بمدت 7 سال در مدارس
  • تدریس در پژوهش سرای نمونه کشوری الغدیر اهواز
  • تدریس در مدرسه نوید صالحین

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مصطفی کرمی

علوم تجربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

علوم تجربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

علوم تجربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

علوم تجربی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

علوم تجربی نهم به دهم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

علوم تجربی نهم به دهم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

تدریس در پژوهش سرای نمونه کشوری الغدیر اهواز

قبولی دانش آموزان در آزمون های تیزهوشان و نمونه دولتی

سابقه تدریس علوم و زیست بمدت 7 سال در مدارس

تدریس در مدرسه نوید صالحین

سابقه تدریس خصوصی علوم و زیست

ویدیو وجود ندارد!