درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

رحمت اله هوشمند زعفرانیه

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
تدریس حضوری - مشهد
1 جلسه موفق
کارشناسی حسابداری از دانشکده فنی شهید شمسی پور
  • کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه شهید باهنر کرمان
  • بیش از یک سال همکاری با مجموعه استادبانک
  • دانشجوی دکترا حسابداری از دانشگاه فردوسی مشهد

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط رحمت اله هوشمند زعفرانیه

حسابداری صنعتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

حسابداری مالیاتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

حسابرسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

یک ترم تدریس دروس حسابداری در دانشگاه ولیعصر رفسنجان

یک ترم تدریس دروس حسابداری در دانشگاه شهید باهنر کرمان

یک ترم تدریس دروس حسابداری در دانشگاه فردوسی مشهد

یک سال تدریس دروس حسابداری در دانشگاه پیام نور داورزن سبزوار

دیدگاه دانش آموزان درباره رحمت اله هوشمند زعفرانیه

5 از 5 1 نفر امتیاز داده اند.

5
5
5
5

فائزه وظیفه

1 سال پیش

عالی بودن

حسابداری مالیاتی

ویدیو وجود ندارد!