درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

عبداله احراری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - مشهد
کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث از دانشگاه تهران
  • سابقه تدریس خصوصی به مدت 10 سال
  • سابقه تدریس در دانشگاه ها
  • کسب درصد 100 درس عربی عمومی و اختصاصی در کنکور
ویدیو معرفی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط عبداله احراری

عربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

عربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

عربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

سابقه تدریس در دانشگاه ها

سابقه تدریس خصوصی به مدت 10 سال

تدریس دروس عربی به زبان ساده