درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

بهنام قریبه

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تبریز
1 جلسه موفق
دکترا مهندسی مکانیک بیوسیستم از دانشگاه تبریز
  • سابقه 14 سال تدریس در دانشگاه
  • بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • تدریس دروس مهندسی در دانشگاه تبریز

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط بهنام قریبه

ریاضی عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000
10٪
234,000 تومان

ریاضی عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000
10٪
234,000 تومان

طراحی اجز ا 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000
10٪
234,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000
10٪
234,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000
10٪
234,000 تومان

طراحی اجز ا 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000
10٪
234,000 تومان

طراحی موتورهای احتراق داخلی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000
10٪
234,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000
10٪
234,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000
10٪
234,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000
10٪
234,000 تومان

طراحی اجز ا 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000
10٪
234,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000
10٪
234,000 تومان

تدریس دروس مهندسی در دانشگاه تبریز

سابقه 14 سال تدریس در دانشگاه

دیدگاه دانش آموزان درباره بهنام قریبه

5 از 5 1 نفر امتیاز داده اند.

5
5
5
5

علی الوندی

1 سال پیش

روی مباحث درخواستی تسلط لازمه را داشتند

مقاومت مصالح

ویدیو وجود ندارد!