درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

نسترن درستی

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
2 جلسه موفق
کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه تربیت مدرس
  • سابقه 10 سال تدریس در دانشگاه و آموزشگاه مانند قلم چی
  • بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • سابقه تدریس در کلاسهای آمادگی آزمون تیزهوشان دانشگاه تربیت مدرس

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط نسترن درستی

ریاضی عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

معادلات دیفرانسیل دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی حسابداری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی 1 و 2 و 3

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آنالیز ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی هندسه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

توابع مختلط

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

توپولوژی عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

هندسه جبری مقدماتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی ترکیبیات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

گراف

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

نظریه اعداد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی ترکیبیات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آنالیز ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

کنکور کارشناسی ارشد ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آمار و کاربرد آن در مدیریت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی اقتصاد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی علوم ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

جبر خطی عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

برنامه سازی پیشرفته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی علوم ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی آنالیز ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

برنامه سازی پیشرفته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

جبر خطی عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

سابقه تدریس در کلاسهای آمادگی آزمون تیزهوشان دانشگاه تربیت مدرس

سابقه 10 سال تدریس در دانشگاه و آموزشگاه مانند قلم چی

آموزش ریاضیات برای داوطلبان آزمون های پزشکی اروپا

دیدگاه دانش آموزان درباره نسترن درستی

5 از 3 1 نفر امتیاز داده اند.

3
0
0
0

محمدعلی خاکسار

5 ماه پیش

روند کلاس کند بود و رضایت نداشتم

آمار و احتمالات دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!