این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

علیرضا سلطانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - کرج
کارشناسی دبیری ریاضی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
  • سابقه 15 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی
  • سابقه 6 سال تجربه معاون مدرسه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط علیرضا سلطانی

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

170,000 تومان

سابقه 15 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی

سابقه 6 سال تجربه معاون مدرسه

ویدیو وجود ندارد!